• Tư Vấn Tại Hà Nội - 0937819999
  • Quang Được0967458568
  • Nguyễn Thủy0902226359
  • Tư Vấn HCM - 0902226355

Sản phẩm được sử dụng nhiều

Sản phẩm theo thời vụ

 

Nông nghiệp nông thôn

 

 


Cán bộ Khuyến nông hướng dẫn PTSB lúa tại xã Mỹ Bằng - Yên Sơn


Chăm sóc cây con tại vườn ươm cây giống

Bàn giao máy làm đất đa năng tại xã Lăng Quán - Yên sơn

Hội nghị đầu bờ MH Phân viên nén dúi sâu tại xã Tân Thịnh Chiêm Hoá


Ngày mùa

Mô hình máy hái chè tại xã Mỹ Bằng Yên Sơn (1)